Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Політика конфіденційності та захисту персональних даних.

Даний документ – Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі по тексту – Політика конфіденційності) діє відносно усієї інформації, який даний сайт (fatdragon.lviv.ua), що розташований за посиланням fatdragon.lviv.ua може отримати від користувача під час використання нашого інтернет-магазину, програм та продуктів останнього.

 1. Загальні положення

1.1. ФОП Нечипір Христина Романівна (надалі – Компанія) цінує особисту інформацію своїх клієнтів та партнерів. Тож, вся зібрана інформація, як особиста, так і комерційна, використовується лише з технічною та обліковою метою та у відповідності до законодавства України (в тому числі, Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про електронну комерцію») У окремих випадках зібрана інформація може бути використана для захисту компанії у судових органах або відкрита на вимогу закону та/або уповноважених законом органів державної влади.

1.2. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з даною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

1.3. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання Сайту Інтернет-магазину.

1.4. Дана Політика конфіденційності застосовується виключно до сайту Інтернет-магазину fatdragon.lviv.ua. Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувачам може перейти за посиланнями, що наявні на сайті Інтернет-магазину.

1.5. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

 1. Визначення термінів

2.1. У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

2.1.1. Інтернет-магазин fatdragon.lviv.ua (надалі – Інтернет-магазин) – засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги Компанії або її офіційних партнерів шляхом вчинення електронного правочину.

2.1.2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину (надалі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені Компанії, що організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, їх склад та дії (операції), що здійснюються з такими персональними даними.

2.1.3. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

2.1.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.1.5. Конфіденційність персональних даних – обов’язок осіб, що отримали доступ до персональних даних, не допускати їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних та/або наявності законної підстави.

2.1.6. Користувач сайту інтернет-магазину (надалі – Користувач) – особа, що має доступ до Сайту з допомогою мережі Інтернет та що використовує Сайт Інтернет-магазину.

2.1.7. «Cookies» — невеликий об’єм даних, що відправляється через веб-сервер та зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайта.

2.1.8. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, що збудована за протоколом IP.

 1. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту інтернет-магазину по не розголошенню і забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, котрі Користувач надає за запитом Адміністрації сайту інтернет-магазину під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину та/або при оформленні замовлення на придбання товарів та/або послуг.

3.2. Персональні дані, щодо яких отримано дозвіл на обробку в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми (заявки) на Сайті Інтернет-магазину (fatdragon.lviv.ua) і включають наступну інформацію: прізвище, ім`я та по-батькові Користувача; контактний телефон Користувача; адреса електронної пошти або нікнейму в соціальних мережах (e-mail / @name); адреса доставки Товару.

3.3. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються у процесі перегляду рекламних блоків, а також при відвідуванні Сторінок, на яких встановлено статичний скрипт системи (“фейсбук піксель”):
IP адресу;
Інформація із cookies;
інформація про браузер (чи іншій, що здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що потребують авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності здійснюваних фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, що не обговорена вище (історія покупок, використовувані браузери та операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та не поширенню, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2. та 5.3. даної Політики конфіденційності.

 1. Мета збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, який зареєстрований на сайті Інтернет-магазину, для оформления замовлення та/або укладення Договору купівлі-продажу товару (замовлення послуги) дистанційним способом з Інтернет-магазином.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту Інтернет-магазину.

4.1.3. Установлення з Користувачем зворотнього зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробку запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місцезнаходження Користувача задля забезпечення безпеки, попередження шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності і повноти персональних даних, що надаються Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача про готовність замовлення.

4.1.8. Обробка отриманих платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оспорювання платежу.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, що пов’язані з використанням сайту Інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві (з його згоди) оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин чи інших відомостей від імені Інтернет-магазину чи від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності зі згоди Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти та/або сервіси Інтернет-магазину та/або Партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

 

 1. Способи і строки обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку, будь-яким законним способом у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання відповідних засобів.

5.2. Користувач згоден з тим, що Адміністрація сайту вправі передавати персональні дані третім особам, в тому числі, кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, що оформлений на Сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку Товару.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам влади України лише з підстав та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. У випадку втрати чи розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату та/або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та/або технічні заходи для захисту інформації, що містить персональні дані Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів з попередження збитків та/або інших негативних наслідків, що викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

 

 1. Обов`язки сторін

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надавати інформацію, що необхідна для користування Сайтом Інтернет-магазину.

6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни такої інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов`язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, що вказана в п. 4 даної Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення будь-якими іншими можливими способами, отриманих персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. и 5.3. даної Політики Конфіденційності.

6.2.3. Здійснювати заходи обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно порядку, що зазвичай використовується для захисту такого типу інформації в діловому обороті, що існує.

6.2.4. Здійснювати блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб’єктів даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

 

 1. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, у випадку невиконання своїх обов’язків, несе відповідальність за збитки, що понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до чинного законодавства України, за виключенням випадків, передбачених в п.п. 5.2., 5.3. и 7.2. даної Політики Конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності, у разі якщо конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача.

7.3. Адміністрація Сайту не несе відповідальності у випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації, якщо доведе, що вжила всіх необхідних заходів для збереження її конфіденційності.

 

 

 1. Вирішення спорів

8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем сайту Інтернет-магазину та Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.

8.3. У випадку недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

 

 1. Інші умови

9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Змінена (нова) Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено Новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або запитання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну скриньку за адресою Fatdragonlviv@gmail.com

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за посиланням fatdragon.lviv.ua/privacy-policy

Оновлено «15» грудня 2021 р.

 

0
  Ваше замовлення (0)
  Your cart is emptyReturn to Shop
   Calculate Shipping
   Застосувати купон